Har du sett över dina pumpar, eller hoppas du bara att allt ska funka ändå? Varje anläggning har behov av service, och om du inte redan har hittat en seriös och bra leverantör som både kan serva, installera och reparera dina pumpar, är det bra att göra det nu. Skulle någon av dina pumpar gå […]

Har du en industri i Malmö där du har pumpar och blandar ihop olika ingredienser, behöver du kanske också en omrörare. Då ska du välja en som har ordentlig kapacitet och är kraftfull nog att röra om ordentligt. Exempelvis finns det ett märke som heter FluidMix, och det anger tydligt vad det hela handlar om, […]

Gasol, eller LPG gasol som är den internationella benämningen, används i stor skala i vårt land inom industrin. Men gasol används också för uppvärmning och matlagning där det inte finns tillgång till el, som i husvagnar, sommarhus eller i glest befolkade områden, men även inom försvaret.  Även storstadsbor som föredrar att laga mat på gasspis använder gasol, […]

Vakuumpumparnas historia och användningsområde

Vakuumpumpar används framför allt till att sänka trycket i tankar, ledningar eller apparater av olika slag. De finns i olika utförande beroende på behov. Utöver vakuumpumpar av alla de slag finns även något som kallas högvakuumpumpar eller high vacuum pumps på engelska. Advanced Vacuum är ett av de företag som har full koll på trycket […]

Friskolorna ökar

Friskola har blivit allt vanligare i Sverige de senaste åren. Fortfarande är den kommunala grundskolan den mest förekommande och i Sverige finns det bara två internatskolor kvar. En huvudregel är att all utbildning ska vara kostnadsfri för boende i Sverige. Grundskolan består av 10 årskurser från förskoleklass upp till nionde klass vare sig utbildningen sker […]

Många olika sorters avloppsanläggningar

Det enklaste och bästa avloppssystemet är förstås att vara uppkopplad till kommunens avloppsnät. Många fritidshusägare har löst avloppsfrågan med till exempel septitankar och slamavskiljare med infiltration i markbädd. Om marken är lerig eller sank, har det ibland behövts utlopp via slangar, så att vattnet inte stannar kvar. Så småningom har samhällen vuxit och stadsdelar byggts […]

En fastighetsskötare att hyra

När fastighetsskötaren är sjuk och det nyss har snöat, måste du snabbt hitta någon som kan skotta och sanda. Det kan också behövas folk till att gräva i trädgården, byta lampor eller göra småreparationer. Hyresgäster kan ha höga krav på sin omgivning, och det är ju trivsamt för alla om det finns någon som kan […]

Glöm inte bort bilservicen!

Skulle servat bilen. Det är den bittra tanken som far genom huvudet när man står och väntar på vägassistansen längs med en högtrafikerad motorväg där lastbilarna hänsynslöst dundrar förbi och vinddragen gör en liten och utsatt. Att tänka framåt och regelbundet lämna in sin bil på service är en god idé av flera anledningar. Förutom […]