Många olika sorters avloppsanläggningar

Det enklaste och bästa avloppssystemet är förstås att vara uppkopplad till kommunens avloppsnät. Många fritidshusägare har löst avloppsfrågan med till exempel septitankar och slamavskiljare med infiltration i markbädd. Om marken är lerig eller sank, har det ibland behövts utlopp via slangar, så att vattnet inte stannar kvar. Så småningom har samhällen vuxit och stadsdelar byggts […]