Vad innebär bolagsbildning?

Bolagsbildning betyder skapandet av ett bolag eller ett företag. Det är ingen enkel process utan kräver både tid och massor med kunskaper inom olika områden, både ekonomiska och juridiska. I Sverige kan man köpa ett redan färdigt bolag. Detta kallas för lagerbolag. Den andra vägen att gå är att registrera ett nytt sådant.  Att köpa […]