När och varför behöver man göra en bouppteckning?

En bouppteckning gör man när någon gått bort eller när ett företag gått i konkurs. Själva bouppteckningen är en skriftlig redovisning över vad den nyligen avlidna personen, eller företaget som gått i konkurs, har i tillgångar samt skulder. I bouppteckningen ska det också stå vem som är dödsbodelägare, efterarvingar och testamentariska arvingar. Det här är […]