När livet blir svårt behövs familjerätten

Familjerätt räknas inom juridiken till civilrätten och reglerar familjens rättsställning och inbördes familjemedlemmars rättigheter och skyldigheter. Det innebär bland annat att familjerätten berör och reglerar processer som exempelvis samboavtal, bodelning, skilsmässa och äktenskapsförord. Familjerätten reglerar också vad som gäller vid vårdnadsprocesser, barnens boenden och rätt till umgänge när det finns konflikter i familjer som separerar […]