Att göra lösningar och blandningar

Ett laboratorium för kemiska analyser får in olika uppdrag, problem som ska lösas. Vätskor kontrolleras och analyseras, och ibland behöver man finfördela eller specialblanda ingredienserna till en enhetlig och homogen lösning. Det kan gälla arbetsuppgifter som homogenisering, extraktioner, blandning, emulgering, suspendering och cellfraktionering. Då kan man behöva en homogenisator. Det är ett instrument som man […]