Finn tid till julefrid

Vi har alla en tro som vi bär inom oss. Förutsatt att vi inte är nihilister förstås, för då tror man ju inte på någonting. Men vi bär alltså alla omkring på en tro… för vissa av oss är kanske ordet hopp en mer tillgänglig beskrivning för det vi känner. Vi hoppas på att samhället imorgon mer […]