Mot nya höjder

Skellefteå, staden bara 15 kilometer uppströms från Bottenviken, har i många år legat i topp på listan över landets mest företagstäta kommuner. Det var naturtillgångar som efter grundandet först fick staden att lyfta. Det är inte konstigt att Skellefteå kom att kallas Guldstaden. Här finns en stark tradition av entreprenörskap med rötter i skogen, malmen […]