Det viktiga samtalet

I och med dagens samhälle där relationsstrukturer och livsupplägget blivit annorlunda och man inte längre bor i generationsboende eller tillbringar dagarna med familj och bybor, så har människor tappat det viktiga och hälsofrämjande nära samtalet. Trots att man har vänner och familj så blir det sällan samtal på det djup som uppfyller det mänskliga behovet. Då […]