förskola

Det som tidigare hette dagis

Det som tidigare hette dagis

Förskola är det som tidigare hette dagis, men 1998 bytte namn till förskola. Från början växte dagis, en förkortning för daghem, fram för att föräldrarna skulle ha någonstans att placera sina barn under tiden de arbetade. Under 90-talet infördes mer pedagogiska inslag och därför bytte det namn från dagis till förskola. Den nya termen förskola visar också att det handlar om att förbereda barnen för den obligatoriska skolgången som kommer sedan. Det finns olika pedagogiska inriktningar inom förskolan, exempelvis Montessori eller Waldorf, som erbjuds runt om i Sverige. De som arbetar på förskolan kallas för förskollärare eller -pedagoger. Det finns även något som heter uteförskola som endast bedrivs utomhus.

 

Kösystem och öppet hus

På vissa förskolor erbjuds det ”öppet hus”, där man som förälder kan komma och besöka förskolan. Man ges möjligheten att se vad man tycker om den och om man vill ställa sig i kö för att få en plats där till sitt barn. Ofta finns det ett kösystem, och vissa barn kan ha förtur i kön beroende på några faktorer. Om barnet har andra syskon som redan går i förskola där, eller om barn som är äldre har köat lika länge som yngre barn prioriteras de äldre barnen. Det här med kösystemet finns enbart för barnens skull och för att barnen ska ha det bättre och trivas.

 

 

Avgiften är inkomstbaserad

Är en förälder föräldraledig har det äldre barnet rätt att vistas 30 timmar i veckan på förskola. Detta eftersom en förälder är hemma med det nyfödda barnet och det då anses att barnet inte behöver vistas lika mycket på förskola som vanligt, men att föräldern ändå behöver avlastning. Det kostar alltid en summa att ha sitt barn på förskola, men avgiften är inkomstbaserad vilket ger alla samma möjligheter. Om det är aktuellt att välja en förskola finns det en förskola på Östermalm tillgänglig.