Bergsprängning

Har du ett berg i vägen?

Har du ett berg i vägen?

Har du köpt en tomt för att bygga ett hus på men det är ett berg i vägen? Funderar du på hur du ska gå tillväga? Då är det första man bör göra att kontakta en erfaren firma som kan ta bort berget åt dig. En firma som är kunnig hjälper dig att ta fram den bästa metoden för att bli av med berget som är i vägen för dina byggnadsplaner. Det finns bra firmor för bergspräckning i Stockholm om du bor i de trakterna. Det är nämligen så att antingen så spränger man bort berget eller så använder man sig av metoden bergspräckning.

 

 

Bergspräckning 

 

Bergspräckning är en metod som används vid en skör omgivning som har många andra byggnader att ta hänsyn till. Vid bergspräckning skapas inga vibrationer i marken, så om det är en känslig miljö förblir den helt intakt. Hur går det då till med bergspräckning? Jo, man använder en teknik som med hjälp av ett hydrauliskt verktyg spräcker berget helt utan friktion. Först borrar man små hål tätt intill varandra för att sedan med det hydrauliska verktyget gå ner och spräcka berget. De olika hydrauliska verktygen heter superwedge och darda. En darda används vid trånga utrymmen där inte en grävmaskin kan ta sig fram.

 

Försiktighetsåtgärd med bergförstärkning

 

En annan åtgärd som kan behövas är bergförstärkning. Denna åtgärd är en försiktighetsåtgärd som används efter en bergsprängning för att se till att berget inte faller ner. Man använder sig då av ett slags nät som håller uppe bitar av berget som kan riskera att rasa. Om det är stora block som riskera att rasa ner så tar man till metoden bultning som håller uppe stora bergsblock. Bergförstärkning kan också vara ett alternativ till att säkra upp en bergsvägg utan att man tidigare sprängt för det kan finnas en naturlig risk för ras.