kundklubb

Kundklubb – en kort förklaring

Kundklubb – en kort förklaring

För att gå in på djupet av begreppet kundklubb så bör man först och främst veta vad det är. Ordet har de flesta hört talas om förut men låt oss förklara det i korthet. En kundklubb är ett program med olika delar vars främsta syfte är att skapa lojalitet till produkter eller tjänster som ett visst företag erbjuder. Kundklubbar kan finns både inom en organisation eller så kan de även fungera som lojalitetsskapande strukturer för utomstående kunder. Vad inspirerar kundklubben till? Nästa rubrik svarar på den frågan. 

 

Vad inspirerar en kundklubb till?

Som det sades tidigare är kundklubbens främsta syfte att skapa bestående lojalitet. Ett begrepp som oftast hänger tätt ihop med en annat, nämligen motivation. Med andra ord ska klubben både motivera människor att handla på ett visst sätt samtidigt som detta ska leda till en lojalitet mot en viss organisation eller en produkt. Kundklubben riktar sig alltid till en utvald grupp av människor. Tanken är att dessa ska bete sig på samma sätt flera gånger om. Med andra ord handlar det om ett gemensamt beteende för många och olika personer. 

 

Kundklubb för företag

Något som vuxit i popularitet under de senaste åren är kundklubb företag. Konceptet går ut på att införa till exempelvis ett visst bonussystem eller annat typ av belöningssystem i ett företag. Dessa bör vara en stor motivationsfaktor för medarbetarna. Tanken är att få de anställda att ge sitt bästa för verksamheten. Kundklubbarna för företag handlar sällan bara om att ge extra belöningar. Deras grundidé hänger ofta även ihop med att skapa en teamkänsla i företaget. Därför innehåller dessa typer av lojalitetsprogram eller företagsklubbar roliga event eller andra former av spännande ”happenings”. Begreppet kundklubb har utvecklats mycket och idag handlar den inte bara om de klassiska rabattkupongerna som klubbkunder får i en viss mataffär som ICA eller Coop, utan idag innebär det mycket mer.