LPG gasol

LPG gasol är en ren gas

LPG gasol är en ren gas

Gasol, eller LPG gasol som är den internationella benämningen, används i stor skala i vårt land inom industrin. Men gasol används också för uppvärmning och matlagning där det inte finns tillgång till el, som i husvagnar, sommarhus eller i glest befolkade områden, men även inom försvaret. 

Även storstadsbor som föredrar att laga mat på gasspis använder gasol, likaså professionella kockar och restaurangkök. Det är ett tydligt bevis på gasolens goda och effektiva egenskaper. Den kan användas för många ändamål.

LPG består till huvuddel av propan och butan som vid förbränning bildar ämnena koldioxid och vatten. Detta innebär att inga föroreningar, sot, aska eller giftiga gaser bildas då man använder gasol. Detta gör gasol till en ren och effektiv energikälla som varken förorenar grundvattnet, marken eller luften. En annan fördel är att gasol aldrig blir för gammalt. 

 

Olika typer av gastuber

Gasol levereras i både små och större doser beroende på behov och hur det ska användas. Det finns gasolflaskor i alla möjliga storlekar och utföranden som passar till grillen, köket, företaget, verkstaden, industrin med mera. Är man en storkonsument av gasol kan det också underlätta att installera en egen gasoltank eller någon annan skräddarsydd lösning som är anpassad efter de behov man har. 

 

 

Byta till gasol från ett annat bränsle

Det finns särskilda företag som har smarta gasollösningar som affärsidé och som kan hjälp till att hitta en väl fungerande helhetslösning. Detta kan särskilt underlätta för ett företag som använder sig av gasol i sin produktion eller som vill byta till gasol från något annat bränsle. 

Då får man hjälp med allt ifrån projektering, teknisk konstruktion, upphandling, miljö- och säkerhetsfrågor till ritnings- och dokumentationsarbete. Det finns flera företag som erbjuder dessa tjänster och det kan därför vara bra att först begära in en offerter från  ett par olika företag och även be om referenser.