psykolog

Någon att prata med

Någon att prata med

Många tycker att det är genant att tala om sina känslor. De vill inte verka sårbara, och därför har de byggt upp försvarsattityder mot omvärlden. Påfrestningar och motgångar kan drabba vem som helst, och det är bara helt naturligt att man inte orkar bära hur mycket som helst i längden. Det är mycket bättre att prata med till exempel en psykoterapeut i Malmö än att vara så frustrerad att man inte alls förmår tänka eller vill bena ut sina problem. En psykolog är specialutbildad för att möta människor i kris och har dessutom tystnadsplikt. Du kan lita på att de råd du får är professionella.

 

 

 

Problemlösning på annorlunda sätt

Ofta går man och ältar och funderar, det kan gälla upplevda oförrätter man är arg över eller egna gamla synder som man går och har skuldkänslor för. Det är lätt att tänka att man ska ta sig i kragen, gå vidare, inte grubbla etc. men det är inte så lätt i praktiken. Kanske är man fast i destruktiva relationer eller tankemönster, och då kan man behöva prata med en utomstående, som ser situationen från ett annat perspektiv. Du kan få psykologhjälp med att växla tankespår, och du får då hjälp med problemlösning på ett annorlunda sätt, så att du får rätsida på din situation. Man måste ibland förändra sitt beteende för att få ett ändrat resultat. En psykoterapeut kan förklara mer.

 

Ett stöd för framtiden

Kanske behövs det stöd även längre fram, med terapi som till exempel KBT, om det är en beteendeförändring på djupet man är intresserad av. En psykolog eller psykoterapeut i Malmö kan vara det bollplank du behöver framöver. Unna dig själv att må bra. Det finns många små steg man kan ta för att få ett bra och helgjutet liv. Det kan gälla ekonomi och relationer eller kost, motion och sömnvanor.