Sjukförsäkring

Öka ersättningen under en lägre tids sjukskrivning med hjälp av sjukförsäkring

Öka ersättningen under en lägre tids sjukskrivning med hjälp av sjukförsäkring

editorial

När man blir sjuk under en längre tid så kan det innebära ekonomiska problem av flera anledningar. För det första så får man i regel endast 80 procent (eller ännu mindre) av sin lön i sjukpenning från Försäkringskassan. Förutom att inkomsten då plötsligt blir lägre så har man inte heller möjlighet att lösa problemet på det sätt som man annars hade kunnat lösa det, nämligen genom att arbeta extra mycket. En sjukskrivning kan dessutom innebära extra utgifter i form av mediciner och behandlingar som behövs för att man ska bli frisk och må bättre igen. 

Vad kan man göra för att ge privatekonomin bra förutsättningar även när man är sjukskriven?

En viktig sak man bör göra när man blivit sjukskriven är att ta reda på vilka försäkringar man har. Det finns både sjukvårdsförsäkringar och sjukförsäkringar som kan underlätta när man är sjuk under en längre tid. Det är dock vanligt att man blandar ihop dessa två försäkringar, men faktum är att de fyller två olika funktioner. 

Sjukförsäkring

En sjukvårdsförsäkring är en försäkring som ger tillgång till sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård, men också förebyggande insatser och rehabilitering. Försäkringen kan även ersätta kostnader för medicin och eftervård. En sjukförsäkring är en ekonomisk försäkring som kompletterar sjukpenningen som man får från Försäkringskassan. Den ger lite mer ekonomisk trygghet vid en långtidssjukskrivning och ersätter för förlorad arbetsinkomst. Med en sjukförsäkring är det möjligt att få upp till 90 procent av sin inkomst vid sjukskrivning. 

En vanlig sjukförsäkring som ger lite extra trygghet

Afa Försäkring erbjuder en sjukförsäkring som många i Sverige har genom sin anställning. Det är en kollektivavtalad försäkring som kompletterar sjukpenningen med ett visst antal procent beroende på bland annat vilken anställning man har. På www.afaforsakring.se går det att läsa mer om sjukförsäkringen från Afa samt ansöka om ersättning direkt via hemsidan. Det kan säkra lite extra inkomst under en jobbig period.