Lasersvetsning

Svetsning på nytt sätt

Svetsning på nytt sätt

Den traditionella svetstekniken med en kille som står på en verkstad och håller i en svetsanläggning är det som folk i allmänhet känner till och har sett. Man ser en låga, och man ser en person i skyddsutrustning med ett visir framför ansiktet, och man vet att han håller på att sammanfoga metaller. Kanske är det ett räcke som ska lagas eller två rör som ska svetsas ihop. Däremot är den relativt nya tekniken med lasersvetsning kanske inte så välkänd för de flesta, och ändå har denna uppfinning gjort det möjligt att tillverka en hel mängd nya och högteknologiska produkter.

 

 

Högteknologiska uppfinningar

 

Man kallar det ibland för mikrosvetsning, eftersom man kan svetsa ihop väldigt små delar numera, med snyggt resultat. Det är finliret, om man jämför med killen vid järnräcket. Till exempel små komponenter i radioapparater, datorer och flygplansdetaljer är lasersvetsade. Fördelarna är många med lasersvetsning. Man kan svetsa i traditionellt svårsvetsade material, och det är bara laserstrålen som är mycket varm. Resten av materialet blir inte varmt och därigenom inte heller förstört. Man kan svetsa med mycket större precision. Lasersvetsning har gjort det möjligt att tillverka många helt nya sorters produkter.

 

Uppfinnare och konsulter

 

Uppfinningar görs ofta bit för bit. Vi vet ju exempelvis när det gäller telefonen, glödlampan, grammofonen och flygplanet, att flera personer har jobbat med en idé och provat olika metoder under flera år. Likadant är det med de eldsjälar som var intresserade av lasertekniken. Man hade en vision om att man skulle kunna svetsa på ett nytt sätt, med ny teknik, och till sist blev tanken verklighet. Nu arbetar dessa personer som konsulter, och de är alltså mycket kunniga inom sitt område. De vill sprida denna kunskap vidare, och vem som helst kan kontakta dem med sina egna idéer för att få råd och tips. Länktips: https://lasertechyag.se/