Köpa Stål

Välj rätt sorts stål

Välj rätt sorts stål

Stål används inom både byggnadsbranschen och i industrin, och det finns en mängd olika sorter. Stänger, balkar och hålprofiler, stålrör och plåtar, det är mycket metall som köps in till olika verksamheter. Köpa Stål kräver en hel del kunskap. Det är en varierad arbetsuppgift. Om du behöver goda råd, kan du bara kontakta en kunnig och allsidig leverantör, så får du hjälp med att välja rätt sorts stål. I verkstadsindustrin bearbetas stål för att till exempel bli maskindelar eller ingå i hushållsprodukter. Tillämpningssätten är många och skiftande.

 

 

Stålrör är lättare i bygget

 

Man använder ofta stålrör i byggbranschen, eftersom det ger lättare konstruktioner än massiv metall. De kan vara tillverkade på olika sätt, kallvalsade eller varmvalsade. Olika rör har olika egenskaper. Avloppsrör och ledningar är ju också en stor bransch. Till stålrören räknas också hålprofiler, som är fyrkantiga rör. De håller bra för vridmoment och är stabila genom sin form. Balkar är mycket vanliga för bärande detaljer i ett bygge. Man behöver inte vara ingenjör för att köpa stål, men man kanske har lättare för att beräkna hållfasthet och andra faktorer. Det finns normer att ta hänsyn till. Ta hjälp av proffs, så blir det rätt.

 

Leverantören kapar rör och stänger

 

De längder på stålrör och rundstänger som finns på leverantörens lager kanske inte passar för just din verksamhet. De behöver kanske kapas. Då beställer du det mått du vill ha, så får du dem färdigkapade direkt i leveransen. Behöver du ytterligare råd och tips, kan stålföretaget också hjälpa dig med vägledning om material och vilka möjligheter som finns för bearbetning. Ta kontakt med ett serviceinriktat företag, så är inga projekt för stora eller för små. Du kanske har egna uppfinningar som du vill omsätta i praktiken och tillverka egna produkter. Då kan det vara läge för dig att börja köpa stål. Köp av proffs.