elbesiktning

Viktigt med elbesiktning

Viktigt med elbesiktning

Att elen fungerar är nog det viktigaste både i hemmet och på arbetsplatsen. Det kan därför vara bra att kontrollera om elanläggningen uppfyller säkerhetskraven. Elbesiktning är då lösningen om du känner dig osäker. Då får du reda på om det finns något fel på din elanläggning. Gamla anläggningar håller inte hur länge som helst, utan kablarna behöver dras om efter en tid. På en gammal anläggning finns även en större risk för brand.

En seriös elfirma som är noggrann och fått bra rekommendationer är Nordström El AB. De utför elbesiktning i stockholm. För dem finns det inga problem som inte går att lösa och tillsammans med kunden lägger de upp en arbetsplan. De tar även hänsyn till kundens önskemål, vilken känns tryggt.

Vid en elbesiktning görs en grundlig kontroll och du får ett protokoll på vad som ska åtgärdas. Funderar du på att köpa eller sälja en bostad är en elbesiktning värdefull, för att undvika obehagliga överraskningar i efterhand.

Att byta ut din gamla elcentral som innehåller säkringar som måste ersättas med nya när proppen går, till en modernare med jordfelsbrytare gör din elanläggning säkrare och är därför ett bra val. Den nya elcentralen innehåller dvärgbrytare som återställs automatiskt eller för hand för att återuppta normal drift. Jordfelsbrytaren gör att strömmen bryts om det blir kortslutning i någon kabel.

Nordström El utför många olika slags elarbeten. Förutom elbesiktningar utför de elinstallationer i samband med ombyggnationer, där det innebär arbeten med nätverk, uttag och belysning. Förutom det byter de ut gamla elcentraler till nya, omtrådningar av gamla kablar och elinstallationer på nyproducerade hus.

Du kanske behöver hjälp med elarbetet vid en renovering av badrummet eller köket. I badrummet är det särskilt viktigt att få belysningen rätt installerad på grund av säkerhet kring vatten. Därför måste du ta kontakt med en utbildad elinstallatör för att vara på den säkra sidan.