advokat

Alla kan behöva ta hjälp av en jurist någon gång i livet

Alla kan behöva ta hjälp av en jurist någon gång i livet

Under livets gång kan det dyka upp oväntade situationer och då kanske en jurist är just vad man behöver. Det kan handla om problem med arbetsgivaren eller ett beslut som man vill överklaga men man inte vet hur man ska gå till väga. Det kan vara så att man gift sig eller blivit sambo och båda parter känner att ett äktenskapsförord/samboavtal kan vara bra att upprätta. Kanske har man blivit utsatt för ett brott, eller så vill man upprätta ett testamente för att bespara de efterlevande onödigt trassel. Vid alla dessa tillfällen kan man vända sig till en jurist för att få vägledning. 

 

Advokatfirmor över hela landet

Advokatfirmor hittar man i stort sett i varje svensk kommun. Söker man efter en Jurist i Göteborg finns många firmor att välja på, bl.a. Advokatfirman Ottosson & Pakas som är specialiserad på familjerätt, brottmål och migration. Jurister har en lång och gedigen utbildning, de är experter på lagar och avtal. Advokater har förutom universitetsstudierna även flera praktikår av olika slag efter studierna. För att bli advokat krävs utöver gedigen erfarenhet som jurist, även att man genomgår advokatexamen och ansöker om att bli ledamot i Advokatsamfundet. Det är först när man upptagits i Advokatsamfundet som man får kalla sig och arbeta som advokat. 

 

 

Kostnader för juridisk hjälp

Det är mycket sällan gratis att få juridisk hjälp. Många firmor tar dock emot kunder förutsättningslöst för att efter att ha fått grepp om ärendet kunna ge en kostnadsuppskattning. På internet finns idag en del juridisk rådgivning som är gratis, vilket är positivt för den som inte har så stora förkunskaper men vill orientera sig och bilda sig en uppfattning om vilket nästa steg ska bli. Man kan även ställa frågor till jurister i exempelvis vissa veckotidningar och radioprogram. Frågorna i dessa forum kan handla om arvstvister, skilsmässa, testamentskrivning med mera.