Slipp tjutet i öronen

Ungdomen är en tid för att utforska livet och testa gränser. Visst kan man ägna sig åt detta även senare i livet, men tonåren har en unik energi som man senare i livet får anstränga sig för att komma i närheten av. Till ungdomen hör också en viss… ska vi säga övertro på den egna […]