Mer än en biltillverkare

Det japanska företaget Mitsubishi grundades 1870 och var då en firma som ägnade sig åt logistik. I Sverige är företaget mest känt som biltillverkare, men i Mitsubishi Group ingår flera företag, varav Mitsubishi Motors Corporation är ett av dem. Och det är nog Mitsubishi Motors som de flesta svenskar tänker på när de hör namnet […]