Ta hand om dig själv och gör dina kontroller

För män över 45 år är det mycket viktigt att kontrollera prostatan regelbundet. Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer i Sverige och ibland är sjukdomen även ärftlig. Risken för prostatacancer ökar med åldern och det är därför viktigt att göra kontroller regelbundet så eventuella misstankar om cancer kan utredas så fort som möjligt. Tiden […]