Regelbunden rörinspektion behövs

Man kan öka livslängden på rör och ledningar i fastigheten om man inspekterar rören med några års mellanrum och håller koll på funktion och kondition. Det samlas lätt fett, hårbollar och annan smuts i rören, och de kan med tiden skadas. Detta avhjälper man genom att kolla upp dem och spola rent dem vid behov. […]