rörinspektion

Regelbunden rörinspektion behövs

Regelbunden rörinspektion behövs

Man kan öka livslängden på rör och ledningar i fastigheten om man inspekterar rören med några års mellanrum och håller koll på funktion och kondition. Det samlas lätt fett, hårbollar och annan smuts i rören, och de kan med tiden skadas. Detta avhjälper man genom att kolla upp dem och spola rent dem vid behov. Det är varmt vatten under tryck som gäller, och man får på så vis loss avlagringar som kan blockera passagen i röret. Stamspolning görs när det behövs och det finns även avloppsjour för akuta fall. Bäst är att hålla kollen löpande, så att man slipper plötsliga stopp i avloppet.

 

Kameran visar felet

En rörinspektion görs med kamera, som filmar rören inuti. Felsökning, besiktning av funktion och kondition och till sist en slutbesiktning ger svar på hur ledningarna fungerar. Med avancerad teknik kan man se hur ledningarna går, och man får upp en karta på dator. En auktoriserad rörinspektör är guld värd för dig som fastighetsägare, för ibland är gamla ritningar missvisande, och det är bra att få en rejäl uppdatering. Kameran filmar, och sedan kan man tillsammans bestämma vilka åtgärder som behövs. Det finns exempelvis nya tekniker för att spola skonsamt, så kontakta en bra firma för seriös rörinspektion.

 

 

All rapportering via nätet

Den nya tekniken innebär också ökade möjligheter. Via en molntjänst kan fastighetsägaren få upp både rapportering och dokumentation direkt i sin dator. Då loggar man in och kan följa upp ärendet med information direkt på skärmen. Man får helt enkelt svart på vitt om hur rören ser ut och hur läget är. Det är en mycket bra service. Ska man sälja huset längre fram är det bra att ha allt dokumenterat, så att man kan visa att man har skött sin fastighet på bästa sätt. Det är rentav smart att göra en rörinspektion ibland i förebyggande syfte.