Skola och kristendom

Sverige har ett skolsystem som gäller för alla skolor. Med andra ord studerar eleverna samma material oavsett vilken typ av skola de går i. Visserligen finns det skolor med olika profileringar såsom skolorna med en kristen profil. Ett exempel är en skola i flen. Mer information om den hittar du i följande länk http://www.flenskristnaskola.se. Alla barn […]