Skola

Skola och kristendom

Skola och kristendom

Sverige har ett skolsystem som gäller för alla skolor. Med andra ord studerar eleverna samma material oavsett vilken typ av skola de går i. Visserligen finns det skolor med olika profileringar såsom skolorna med en kristen profil. Ett exempel är en skola i flen. Mer information om den hittar du i följande länk http://www.flenskristnaskola.seAlla barn är välkomna att skrivas in där.

 

Den största skillnaden mellan en vanlig skola och en skola med en kristen profil är att den sistnämnda lär ut barnen den kristna läran i större utsträckning. En sådan typ av utbildning passar barn vars föräldrar är troende bäst. Idag finns det en hel del skolor med kristen profil i Sverige.

 

 

 

Kristen skola – vilka är fördelarna?

 

Skolorna med kristen profil har en klar vision om hur utbildningen ska se ut, något som syns i deras läroplan. Att veta exakt vad ens barn ska få för kunskaper är alltid något positivt.

 

Grundunderlaget är att ge eleverna en vägledning i livet och dess värderingar är baserade på den kristna läran. I princip alla skolledningar i dessa profilerade skolor anser att de kristna värderingarna ger de studerande en tryggare start i livet och hjälper dem att hitta den rätta vägen i sin vardag. Att ha en tro man kan relatera till i vuxen ålder anses vara en stor fördel.

 

För den kristna läran är språket väldigt viktigt då det är en av religionens främsta verktyg. Därför får eleverna en grundlig utbildning i det svenska språket.

 

Värderingar

 

Vilka värderingar förmedlar en skola med kristen profil? Den främsta är att den behandlar alla lika. Något som skapar en trivsam skolmiljö för alla. Varje elev anses vara unik och har ett värde oavsett kön eller eventuella funktionshinder. Kristendomens principer om likabehandling och respekt följs strikt i skolan. En grundläggande värdering är att alltid tala sanning och försöka förmedla dess betydelse i livet.