Ta det säkra före det osäkra

Livet är fyllt av allehanda faror. På något sätt så är vi lika skrämda av dem som vi är fascinerade.För handlar inte livet trots allt om att det alltid ska finnas någon sorts risk närvarande? Det är ju just den risken. strävan att möta den och övervinna den, som driver oss framåt. Nu står det […]