konsult

Det kan löna sig med en konsult

Det kan löna sig med en konsult

Många företag behöver ibland ta in personal utan att behöva anställa. Det kan vara för att man behöver en viss kompetens till ett projekt eller för att man har en arbetstopp som är tillfällig. Vissa yrkesprofessionella är också svåra att hitta. 

När det kommer till vissa professioner kan det även finnas andra anledningar till att man behöver ta in en konsult. Många förknippar konsulter med höga kostnader vilket det inte behöver bli i jämförelse med att anställa i företaget. Det som också gör att fler använder konsulter är för att rekryteringsprocessen tar lång tid och är kostsam.

 

Socionomer som konsulter löser problem

En konsult tas ofta in som specialist, det kan vara exempelvis för att sköta digitalisering i offentlig sektor. En del mindre kommuner har också svårt att rekrytera socionomer eller har tillfälliga behov. Tillfälliga behov kan vara att det gäller ett känsligt ärende och det kan uppstå jäv eller intressekonflikter. Då kan man hyra en socionom, t ex hos https://tecreacare.com/, som kan ta de ärenden som kan vara problematiska på en mindre ort. Det kan också vara att det är ett ovanligt ärende som ordinarie personal inte kan lösa.

 

 

Konsulter är mer än inhyrd personal

En konsult kan också tas in som kompetenshöjare. Det kan vara allt från att lösa interna konflikter till att hjälpa till att lägga upp strategier för att företaget eller organisationen ska växa. Konsulter har i regel också arbetat med flera olika uppdrag hos andra kunder och kan därför tillföra erfarenhet och vara kompetenshöjande. 

Konsultbolaget har också erfarenhet av att matcha rätt person med rätt företag. Det handlar trots allt om personkemi vilket gör att det blir lättare att få in rätt person till rätt uppdrag. Så funderar du på om en konsult är rätt för just er är det bästa att prata med ett konsultföretag.