samtalsterapi

Det viktiga samtalet

Det viktiga samtalet

I och med dagens samhälle där relationsstrukturer och livsupplägget blivit annorlunda och man inte längre bor i generationsboende eller tillbringar dagarna med familj och bybor, så har människor tappat det viktiga och hälsofrämjande nära samtalet. Trots att man har vänner och familj så blir det sällan samtal på det djup som uppfyller det mänskliga behovet. Då finns det möjlighet att få sig till dels det hälsobringande samtalet genom att uppsöka en terapeut.  

 

Varför man söker samtalsterapi

Samtalsterapi är något man kan nyttja antingen man mår dåligt och behöver hjälp att må bättre eller om man känner att man inte lever sitt liv till full potential och vill ha hjälp att ändra sig. Det är alltså inte bara människor i kris som söker sig till samtalsterapi och det är inte heller något som är till för ensamma människor. Att tala med en terapeut som är helt objektiv och dessutom utbildad inom området, är mycket annorlunda mot att tala med personer i närheten som bidrar med ett känslomässigt engagemang och därför kan vara svårt att samtala helt öppet med och få ofärgade råd av. Ibland vill man också bara få prata av sig och ha någon som lyssnar.

 

 

Att boka ett samtal

När man bestämt sig för att uppsöka en terapeut så kan man idag även få samtalsterapi online genom olika program som Hangouts, Messenger eller Skype med flera. Fördelen är att man kan välja friare bland de terapeuter som finns och inte är begränsad till de som finns nära. Dessutom så kan man boka ett samtal under lunchen på jobbet eller om man är kvar sjuk i hemmet, och slippa restiden som annars förlänger ledigheten man måste ta från till exempel sitt arbete för att göra ett besök. Man väljer vilken terapeut man vill ha, väljer session, vad man vill prata om och bokar sedan via exempelvis mail.