brunnsborrning

Funderar du på att borra brunn?

Funderar du på att borra brunn?

Det finns många anledningar till att man kan vilja borra brunn. Brunnsborrning kan vara det enda sättet att få vatten om man bor eller bygger hus där det inte finns kommunalt vatten och avlopp. En del äldre hus har inte djupborrad brunn utan grävd brunn vilket sällan håller en lika bra kvalitet på vattnet. En bra brunnsborrare kan vara svårt att hitta, men den som behöver brunnsborrning i Västerås med omnejd kan känna sig trygg. I Västerås hittar man bra företag som är erfarna och kompetenta. Det krävs en hel del av brunnsborrare.

 

 

Säkerhet och miljö

 

En brunnsborrning behöver planeras noga. Olika geografiska områden kan ha olika förutsättningar och det är inte bara att borra. Sveriges Geologiska Undersökning har vägledningar och Avanti är Sveriges äldsta organisation för brunnsborrning. Genom dessa kan man läsa på vad man ska tänka på riktigt utförligt. En brunnsborrning som görs korrekt minskar risken för skador på fastigheter men även minskar risken för miljöförstöring. Det borras ungefär 30 000 vattenbrunnar och energibrunnar per år. Därför är det extra viktigt med miljöaspekter dessutom så handlar det om vattenkvalitet. Så se till att företaget följer System Avanti för din och andras skull.

 

Hur arbetar ett bra företag med brunnsborrning?

 

Förutom att följa alla rekommendationer och lagar så är det mer som gör brunnsborrningen trygg. Det handlar om att företag ser till att minimera risken för att ytvatten letar sig ner i brunnen. Det kan kontaminera vattnet. När det kommer till kvalitet så ska företaget göra vattenanalys. Det kan behövas filteranläggning och då är det smidigt om det sköts av samma företag. Se också till att få ett borrbevis som visar att allt är korrekt, vid en eventuell försäljning så bidrar borrbeviset till högre värde på huset. En egen brunn kan vara guld värd, så funderar du på borra brunn, kontakta ett seriöst företag.