advokat

Lagens bevakare

Lagens bevakare

Lagboken är tjock och tegelstensliknande, inget litet häfte som håller ihop med hjälp av häftklamrar. Det kan därför vara minst sagt en utmaning att hitta rätt i denna djungel av paragrafer. En advokat kan då vara till god hjälp, oavsett om man behöver ta reda på vilka regler som gäller vid kontraktsskrivning, om man vill bygga ett hus, om man behöver stöd i ett brottmål, eller något helt annat. I Sverige är advokaten utbildad jurist, vilket innebär mycket höga kunskaper i ämnet juridik. För att få lov att kalla sig advokat måste juristen vidare vara ledamot av Sveriges advokatsamfund.   

 

Juridikens många områden

Advokatens breda kunskaper visar sig bland annat i de vitt skilda områdena som hen kan arbeta inom. Några exempel är arbetsrätt, avtalsrätt, fastighetsrätt, familjerätt, straffrätt, affärsjuridik och testamente. Inom arbetsrätt finns exempelvis lagen om anställningsskydd, inom familjerätt hittas familjebalken och inom straffrätt brottsbalken. En del advokater specialiserar sig inom ett område, medan andra väljer att jobba med lite av varje. Den som vill hitta jurister med många strängar på sin lyra kan till exempel hitta en advokat i helsingborg. Wagenius & Gustafsson är ett företag man kan vända sig till för att förebygga bekymmer, eller lösa bekymmer som redan uppkommit.

 

 

Etiska regler

Enligt Sveriges Advokatsamfund finns etiska regler som advokater måste hålla sig till för att klientens intressen ska bevakas. Det kallas för god advokatsed, och om man vill veta vad det innebär så kan man läsa Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed. En viktig punkt däri är att advokaten måste vara lojal mot sin klient. Hen skall med andra ord handla utefter vad som är klientens bästa. Vidare har advokaten tystnadsplikt. Klienten har också rätt att få information, så snart som möjligt, kring vad som händer i ärendet. Det är förstås även viktigt att advokaten strävar efter att upprätthålla de mänskliga rättigheterna.