bolagsbildning

Vad innebär bolagsbildning?

Vad innebär bolagsbildning?

Bolagsbildning betyder skapandet av ett bolag eller ett företag. Det är ingen enkel process utan kräver både tid och massor med kunskaper inom olika områden, både ekonomiska och juridiska. I Sverige kan man köpa ett redan färdigt bolag. Detta kallas för lagerbolag. Den andra vägen att gå är att registrera ett nytt sådant. 

Att köpa ett lagerbolag kan vara praktiskt då du slipper hela registreringsprocessen samtidigt som du tar över ett redan existerande organisationsnummer, något som gör att den nya verksamheten kan startas på direkten. Att registrera ett helt nytt företag är också en variant. Där kan det dock finnas en viss fördröjningsrisk på grund av felaktigt utvalt företagsnamn eller andra förhinder.

 

Vad krävs vid bolagsbildning?

Vad krävs det vid bolagsbildning. Följande faktorer måste du ta hänsyn till:

–          Köpa ett lagerbolag eller bilda nytt?  

–          Registrering – den sker hos Bolagsverket. Processen kräver insamling av en del dokumentation för att genomföra registreringen.

–          Skatter – vid nybildningen av ett företag måste du ta reda på vilken skattsedel som ska gälla för din nya verksamhet. Undersökning och utredning krävs på den punkten.

–          Formulera en affärsplan och en budget.

Fler intressanta synvinklar om bolagsbildning i Stockholm kan du hitta här – http://www.jwk.se/

 

 

Anlita professionell hjälp

Det är svårt att utföra en bolagsbildning själv, speciellt om man inte besitter specifik erfarenhet inom det området. Som det nämndes tidigare krävs det både juridisk och ekonomisk kunskap för att utföra en bolagsbildning.

Därför är det bäst att anlita ett företag som kan hjälpa en med det. Oftast erbjuds det även rådgivning vilket är väldigt praktiskt för dig som blivande företagsägare. Du kan få råd om inköp av lagerbolag eller nybildning av ett nytt företag samtidigt som du kan få kvalificerad hjälp under hela processen. Lättast hittas sådana konsultföretag i storstäderna såsom Stockholm, Göteborg och Malmö.