Få en tryggare upplevelse

Det är många som känner sig rädd och otrygg på kvällarna när de är ute själva. Även de som arbetar bland folk under kvällarna som exempelvis i butiker, vid tågstationer eller restauranger ska känna sig trygga. Man ska inte behöva oroa sig för att bli rånad, hotad eller på annat sätt utsatt för brott. Därför […]