avloppsanläggningar

Många olika sorters avloppsanläggningar

Många olika sorters avloppsanläggningar

Det enklaste och bästa avloppssystemet är förstås att vara uppkopplad till kommunens avloppsnät. Många fritidshusägare har löst avloppsfrågan med till exempel septitankar och slamavskiljare med infiltration i markbädd. Om marken är lerig eller sank, har det ibland behövts utlopp via slangar, så att vattnet inte stannar kvar. Så småningom har samhällen vuxit och stadsdelar byggts ut, och även kommunens avlopp har blivit tillgängligt för fler. Det är skönt att slippa ta ansvar för tömningar själv, och kommunens avloppsnät är bra, när man har tillgång till det.

 

 

Hårdare miljökrav

 

I vissa fall har man haft separat tank för toalettavloppet, medan avloppsvatten från disk, bad och tvätt har kunnat gå ut i marken. Så småningom, med ökad miljömedvetenhet, har kommunerna blivit hårdare med kraven på bland annat avlopp. Metoden med slamavskiljare med infiltration är inte tillåten i alla kommuner, eftersom den inte anses rena tillräckligt. Det är viktigt att man tar reda på vad som gäller i ens egen kommun. Man kan behöva ansöka om tillstånd för olika saker, och kommunen har direktiv som man måste följa. Man måste alltså lösa avloppsfrågan på ett annat sätt om man inte har kommunalt avlopp. En populär variant på avloppsanläggningar är att installera ett minireningsverk.

 

Minireningsverk av olika fabrikat

 

Det finns företag som både säljer och installerar minireningsverk åt småhusägare. Man kan välja mellan olika modeller och fabrikat, så det finns flera varianter av minireningsverk. Det är bara att beställa ett, så kommer firman och gör jobbet också. Avloppsanläggningar är vanliga entreprenadarbeten, och därför vet man att företaget har både kompetens, vana och rätt utrustning för uppgiften. Det är också bra att kunna utnyttja samma entreprenadfirma för till exempel andra grävningsarbeten. Själva frågan om avlopp är ju central för vårt liv och verksamhet, för det måste bara fungera, och dessutom måste man följa kommunens regler där man har sin fastighet.