Familjerätt

När livet blir svårt behövs familjerätten

När livet blir svårt behövs familjerätten

Familjerätt räknas inom juridiken till civilrätten och reglerar familjens rättsställning och inbördes familjemedlemmars rättigheter och skyldigheter. Det innebär bland annat att familjerätten berör och reglerar processer som exempelvis samboavtal, bodelning, skilsmässa och äktenskapsförord. Familjerätten reglerar också vad som gäller vid vårdnadsprocesser, barnens boenden och rätt till umgänge när det finns konflikter i familjer som separerar eller ligger i skilsmässa. Familjerätten kan också beröra arvsrätt och tvångsomhändertagande av barn, så kallad LVU.

 

Få hjälp att hitta rättvisa och enighet

Många kommuner har frivillig rådgivning och samtalshjälp för familjer när det uppstår konflikter i samband med exempelvis skilsmässa eller separation. Ibland kan tingsrätter döma parterna till samtal och då kan det vara kommunen som ger stöd och hjälp när dessa ska genomföras. Att ha en stöttande part vid sin sidan som kan hantera juridiken och driva processen på ett sätt som tar hänsyn till dina rättigheter, men som inte heller förvärrar situationen, är av största vikt vid uppslitande krissituationer som en skilsmässa eller vårdnadstvist. Familjerätt i Malmö, för den som behöver hjälp i Skåne, finns bland annat hos advokatfirman Jan F. Urwitz. 

 

 

Välj representation som bygger på kunskap

All juridik kräver kunskap och erfarenhet, men kanske är familjerätten en av de viktigaste områdena där engagemang behövs för att nå bra lösningar. Att ha en representant som kan lagen, men också kan tillämpa den på ett sådant sätt att den hjälper och stärker den drabbades rättigheter kräver skicklighet. Att anlita en advokat är en investering och det blir lätt dyrt, så välj samarbetspartner med urskillning. Se till att ta rekommendationer och välj en kontakt som visar omtanke och har många lyckade uppdrag bakom sig. Oavsett juridisk process, så är det viktigt att få professionell och kunnig vägledning, men familjerätten är extra känslig eftersom den påverkar relationer och släktband både på kort och på lång sikt.